Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams DẠY HỌC TRỰC TUYÊN

Hướng dẫn 1: Hướng dẫn cài đặt Microsoft Teams (Dành cho giáo viên & học sinh) https://www.youtube.com/watch?v=jHXXS6KR7-M

Hướng dẫn 2: Hướng dẫn khởi tạo tài khoản Microsoft Teams (Dành cho giáo viên & học sinh) https://www.youtube.com/watch?v=X3OVOYs48qo

 

Hướng dẫn 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams (dành cho Giáo viên) https://www.youtube.com/watch?v=Htw_EXiGF94

Hướng dẫn 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Teams (dành cho học sinh) https://www.youtube.com/watch?v=JBC5RQiXUTU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *